Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ είναι πενταμελής και έχει ως έργο τον έλεγχο παλαιότητας και καλής κατάστασης όλων των οχημάτων, τα οποία πρόκειται να λάβουν "Πστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA" Εφοδιασμένα με την "Κάρτα FIVA", τα οχήματα γίνονται δεκτά στις εκδηλώσεις αλλά και δικαιούνται της χορήγησης των ειδικών πινακίδων της Υπουργικής Απόφασης ΣΤ. 1831/19.1.1978 και του "Πιστοποιητικού Καταχωρήσεως Οχήματος".

Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ ενεργεί ταυτοχρόνως και για λογαριασμό της "Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ".

Τέσσερα από τα μέλη της Τ.Ε. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ενώ ο Πρόεδρος της ορίζεται από τα μέλη του Δ.Σ.

Η σημερινή Τ.Ε., η οποία ολοκληρώνει την διετή θητεία της τον Ιανουάριο του 2020, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: ΣΜΙΘ ΡΟΜΠΕΡΤ

Μέλη: 

  • Σανταμούρη Σακέ Δανάη
  • Ηλιού Αιμίλιος Μάριος
  • Σουρρής Γεώργιος 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των μελών γίνεται στο 210 6934700 κατά τα ωράρια 10.00 – 13.00 και 17.00 – 19.00.