top of page

Κυκλοφορία ιστορικών οχημάτων

Mετά από εισήγηση της ΦΙΛΠΑ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών έλαβε το 1978 την υπ' αριθμ. ΣΤ 1831/19-1-1978 (Β΄72) Υπουργική Απόφαση, η οποία προέβλεπε την περιορισμένη κίνηση των παλαιών οχημάτων με ειδικές πινακίδες χορηγούμενες από την ΦΙΛΠΑ, αντί των κρατικών. Η απόφαση αυτή είχε επικαιροποιηθεί και αντικατασταθεί από την Υπουργική Απόφαση Α - ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001. Το οχήματα αυτά δεν επιβαρύνονταν με τέλη κυκλοφορίας.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές κυριολεκτικά έσωσαν το Παλαιό Αυτοκίνητο στο «παρά πέντε», αφού λίγο αργότερα θεσπίστηκε το μέτρο των τεκμηρίων διαβιώσεως, σύμφωνα με το οποίο η χρήση και συντήρηση των Ι.Χ. οχημάτων αποτελούσε αυστηρό τεκμήριο για το ύψος των εισοδημάτων των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια θεσπίστηκε και το μέτρο της "Απόσυρσης" που οδήγησε στην πρέσα χιλιάδες παλαιά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον Ν.4850/2021, ο οποίος ισχύει από την 3/4/2023, τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας, αφού προηγουμένως υποβληθούν στον σχετικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Όσα οχήματα έχουν ήδη χαρακτηρισθεί ως ιστορικά, πριν την 3/4/2023 λαμβάνουν τα κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας με την υποβολή των εγγράφων που είχαν λάβει κατά το παρελθόν από τους τότε αρμόδιους Φορείς. Όσα οχήματα χαρακτηρισθούν ως ιστορικού ενδιαφέροντος μετά την 3/4/2023, θα πρέπει να εφοδιαστούν με "Βεβαίωση Χαρακτηρισμού" η οποία εκδίδεται από την ΕΟ ΦΙΛΠΑ, ή την ΟΜΑΕ ή την ΑΜΟΤΟΕ (για μοτοσυκλέτες). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Ελληνικής άδειας κυκλοφορίας, ή βεβαίωσης εκτελωνισμού, ή πιστοποιητικού ΟΔΔΥ. Η χρήση των "παλαιών" πινακίδων ιστορικού οχήματος θα καταργηθεί από την 1/1/2025 για όλα τα οχήματα εκτός από τα στρατιωτικά, τα οποία θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν με το καθεστώς των "παλαιών" πινακίδων ιστορικού οχήματος.

Η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση της 31/12/2019

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. Α οικ. 82350-3809/2019 ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019 Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

Τι θα ισχύει από 5/5/2023

Ασφάλιση

Όλα τα εφοδιασμένα με ειδικές πινακίδες οχήματα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένα. Η ΦΙΛΠΑ ασφαλίζει μέσω της ALLIANZ δωρεάν το πρώτο αυτοκίνητο για κάθε Μέλος και εξασφαλίζει για τα τυχόν υπόλοιπα, κάλυψη με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, ανάλογο της πολύ περιορισμένης χρήσης. Τονίζεται ότι μόνο ασφαλισμένα οχήματα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις της Λέσχης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ασφάλισης οχήματος, το Μέλος υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φέρει την πλήρη ευθύνη των συνεπειών του νόμου "περί ανασφάλιστων οχημάτων".

Πώληση οχήματος με ειδικές πινακίδες

Από το τέλος του 2011 η ΦΙΛΠΑ εκδίδει μαζί με το 'Πιστοποιητικό Αναγνώρισης - Κάρτα FIVA' και το 'Πιστοποιητικό Καταχωρήσεως Οχήματος - ΠΚΟ' με Ελληνικούς και Αγγλικούς χαρακτήρες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για μετάβαση του οχήματος εκτός Ελλάδας προκειμένου να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ξένων Λεσχών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ιδιοκτησίας (από τη Γραμματεία) χωρίς να αλλάξουν οι ειδικές πινακίδες. Η διαδικασία προβλέπει τις σχετικές δηλώσεις προκειμένου ο πρώτος Ιδιοκτήτης να απαλλαγεί από την αστική ευθύνη η οποία τον βαρύνει από την όποια κυκλοφορία του οχήματος. Στον Αγοραστή θα συμπληρωθεί το ΠΚΟ με τα στοιχεία του και θα εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης-Κάρτα FIVA. 

Προάσπιση και περιφρούρηση του δικαιώματος των ειδικών πινακίδων

Η Πολιτεία παραχώρησε ένα πολύ σημαντικό προνόμιο στους πραγματικούς φίλους των παλαιών ιστορικών οχημάτων, δηλ. σε εκείνους που το διασώζουν και το συντηρούν από ευαισθησία και αγάπη αλλά και ως στοιχείο με τον χαρακτηρισμό του "Μνημείου Πολιτισμού". Η προάσπιση συνεπώς του προνομίου αυτού αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Καθήκον μας είναι η άμεση καταγγελία οποιουδήποτε φαινομένου καταχρήσεως των ειδικών πινακίδων. Ενημερώστε άμεσα την ΦΙΛΠΑ, σε περίπτωση παρατηρήσετε να παραβιάζονται τα όρια και το πνεύμα της Υπ. Απόφασης. Αν χρησιμοποιείται κάποιο αυτοκίνητο με ειδικές πινακίδες ως κοινό μεταφορικό μέσο, έστω και εντελώς προσωρινά. Αναφέρετε αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία, ώρα και τόπο του περιστατικού. Η ΦΙΛΠΑ θα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, θα προβεί σε αποσαφήνιση και αν πρόκειται για υποτροπή, θα ανακαλέσει τις πινακίδες.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πως μπορώ να παραλάβω πινακίδες για το Παλαιό μου Αυτοκίνητο;
  1. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να είστε νόμιμος ιδιοκτήτης του.

  2. Να έχει εκδοθεί γι' αυτό και να ισχύει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA (Κάρτα FIVA),

  3. Να υποβάλετε στην ΦΙΛΠΑ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων

Πως εκδίδεται το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Κάρτα) FIVA;
  1. Μπορεί να εκδοθεί μόνο για οχήματα ηλικίας 30 ετών και πάνω, τα οποία διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά και είναι πολύ καλά διατηρημένα. 

  2. Ζητείστε τηλεφωνικά από τη Γραμματεία συνάντηση με μέλος της Τεχνικής Επιτροπής που θα σας επισκεφτεί για τον έλεγχο του οχήματος ή θα το φέρετε στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου της ΦΙΛΠΑ στο Γέρακα.

  3. Υποβάλετε συμπληρωμένη την σχετική αίτηση

  4. Συνυποβάλετε σε 3 αντίγραφα έγχρωμη φωτογραφία κοινών διαστάσεων (9Χ13), που να δείχνει τόσο την πρόσοψη όσο και μία των πλευρών (πλαγιομετωπική όψη) του αυτοκινήτου, κατά προτίμηση με ουδέτερο φόντο.

Στοιχεία επικοινωνίας

bottom of page