Όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση της 29/1/2020 ο πρόεδρος, το ΔΣ, συνεπές στην υπόσχεσή του, ετοίμασε και καταθέτει για έγκριση από τα μέλη ένα νέο καταστατικό για την λέσχη. Παρακαλείστε να το διαβάσετε προσεκτικά και να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας στο mail της λέσχης ή με επιστολή. 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ