Στις 30/1/2020 ο πρόεδρος της ΦΙΛΠΑ κος Π. Φωτεινόπουλος προσκάλεσε όλους τους υποψήφιους των εκλογών της 29/1/2020 για το Δ.Σ. και την Τεχνική Επιτροπή για την κοπή της πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τυχερός της βραδιάς που βρήκε το φλουρί ήταν ο κ. Γιάννης Χόλης. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και φιλική ενώ πρέπει να τονιστεί ότι οι παρευρισκόμενοι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν, έθεσαν τους εαυτούς τους στην ευχέρεια του Δ.Σ. για να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν.

Κατόπιν, παρέμειναν τα μέλη που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση και το συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες που είναι:

  • Παναγιώτης Φωτεινόπουλος - Πρόεδρος.
  • Robert Smith - Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής.
  • Ιωάννης Χόλης - Γεν. Γραμματέας.
  • Ιωάννης Ασμάτογλου - Ταμίας.
  • Μάνος Παλαβίδης - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Προβολή, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Εκδόσεις).
  • Νικόλαος Κοζανίτης - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Εκδηλώσεις & ΜΜΕ).
  • Γεώργιος Βάλληνδας και Γεώργιος Χωριανόπουλος - Υπεύθυνοι Οργάνωσης Εκδηλώσεων Αυτοκινήτου (Regularity).  
  • Άγγελος Τρακαδάς - Υπεύθυνος Χορηγιών, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & προσέλκυσης νέων μελών.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. Φωτεινόπουλος - Ψήφοι 223 -  Υπέρ 189 - Άκυρα 9 - Λευκά 25 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ι. Χόλης  - ΨΗΦΟΙ  183 (Εκλέγεται)

Ν. Κοζανίτης - Ψήφοι  177 (Εκλέγεται)

Γ. Βάλληνδας - Ψήφοι  176 (Εκλέγεται)

R. Smith - Ψήφοι  175 (Εκλέγεται)

Ι. Ασμάτογλου - Ψήφοι  148 (Εκλέγεται)

Μ. Παλαβίδης - Ψήφοι  142 (Εκλέγεται)

Γ. Χωριανόπουλος - Ψήφοι  138 (Εκλέγεται)

Α. Τρακαδάς - Ψήφοι  135 (Εκλέγεται)

Ε. Νομικός - Ψήφοι  120

Ε. Καγκάδη - Ψήφοι  103

Π. Τσαπέπας - Ψήφοι  87

Δ. Βαζάκας - Ψήφοι 71

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Μ. Ηλιού  - Ψήφοι  143 (Εκλέγεται)

Γ. Σουρρής - Ψήφοι  122 (Εκλέγεται)

Μ. Γεωργιάκος - Ψήφοι  107 (Εκλέγεται)

Α. Χόλης - Ψήφοι  103 (Εκλέγεται)

Μ. Χατζηστροφής - Ψήφοι  94 

Δ. Σανταμούρη - Ψήφοι  81 

Ν. Κοντός - Ψήφοι  62