26/7/2019 Εγκύκλιος

Νέα Εγκύκλιος για τα Ιστορικά Οχήματα 

 

24/04/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

 

25/2/2019. ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΚΥΑ...

Πατήστε πάνω στον πιο κάτω σύνδεσμο (link) για να την διαβάσετε.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL84Xeo4bhiwkt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufljxTqLL7Q8SxaEpTu_zuFjTqDAZ6jTL3Au1ePWl2sw