Οι αγώνες που προσμετρούν στο Κύπελλο 2018 είναι:

3-4/3         9ο ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΙΛΠΑ/ΣΙΣΑ)

21-22/4     ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

27/5          2η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΦΙΛΠΑ

13-16/9     ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

10-11/11   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΚΥΠΕΛΛΟ RΕGULARITY ΦΙΛΠΑ 2018 υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς.

Στους νικητές απονέμονται οι παρακάτω βαθμοί:

1ος

20

βαθμοί

6ος

10

βαθμοί

11ος

5

βαθμοί

2ος

16

βαθμοί

7ος

9

βαθμοί

12ος

4

βαθμοί

3ος

14

βαθμοί

8ος

8

βαθμοί

13ος

3

βαθμοί

4ος

12

βαθμοί

9ος

7

βαθμοί

14ος

2

βαθμοί

5ος

11

βαθμοί

10ος

6

βαθμοί

15ος

1

βαθμός

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους συμμετάσχουν σε όλες τις Εκδηλώσεις του Κυπέλλου.

  

  

   

  

  

 

  

  

  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός με τις περισσότερες νίκες η/και καλύτερες κατατάξεις. 

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις (Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας, Εαρινό Ράλλυ, Διεθνές Ράλλυ και Χειμερινό Ράλλυ), όσον αφορά το Κύπελλο θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα.

Τα πληρώματα που αγωνίζονται στην κατηγορία Touring/Trophy δεν συμμετέχουν στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ. 

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα απονέμονται στους έξη (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης. 

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε εκδήλωσης του Κυπέλλου. Μετά από κάθε εκδήλωση του Κυπέλλου θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο "Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας - Regularity της ΦΙΛΠΑ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ