Η επιβίωση κάθε παλαιού αυτοκινήτου αφορά πρωτίστως την ανάδειξη του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει (σπανιότητα, ομορφιά, κατάσταση). Άλλοι παράγοντες αρωγής της ΦΙΛΠΑ πρός τα Μέλη της (ενδεικτικά) είναι: η ενθάρρυνση του κάθε ιδιοκτήτη προκειμένου να το διατηρήσει, η δημιουργία τρόπων αξιοποίησης του μετά από την αποκατάστασή του και επιπρόσθετα, η τεχνική υποστήριξη και παροχή ειδικών γνώσεων, βιβλιογραφίας και συμβουλών.

Η ΦΙΛΠΑ καταβάλλει μια σταθερή προσπάθεια για να εξασφαλιστούν και να συνυπάρξουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση και στήριξη, συμβάλλει στην γνωριμία των ιδιοκτητών – συλλεκτών, διοργανώνοντας τις κατάλληλες εκδηλώσεις που αποτελούν κίνητρο για τον καθένα προκειμένου να διατηρεί το αυτοκίνητό του «άψογο» και έτοιμο να οδηγηθεί, δηλ. να το απολαμβάνει μέσα στα πλαίσια του νόμου “περί πινακίδων”. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, επιβιώνει το όχημα εκείνο που μπορεί να κυκλοφορεί.

Είναι γνωστό ότι το Παλαιό Αυτοκίνητο σπάνια περνά απαρατήρητο. Λόγο της έλξης που ασκεί έχει τη δυνατότητα εμμέσως να προσφέρει υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ηθικές και ουσιαστικές. Τα μέλη της ΦΙΛΠΑ δεν παραλείπουν να διοργανώνουν κάθε χρόνο εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας την δύναμη της ομορφιάς του Παλαιού Αυτοκινήτου που συνεχίζει να μαγνητίζει το ευρύτερο κοινό και τους νέους!

Η λέσχη είναι ανοικτή για την εξυπηρέτηση των μελών Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή κατά τα ωράρια 9.00 – 18.00 και Τετάρτη 9.00 – 21.00. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των μελών γίνεται στο 210-6934700.