Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία. Ο πρόεδρος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ξεχωριστή ψηφοφορία. Οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό θέσεις του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία καθορίζονται ύστερα από εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου, ενώ με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι άτυπες θέσεις των Υπεύθυνων Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Επικοινωνίας.

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ.  είναι η εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης (Τάκης) Φωτεινόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ρόμπερτ Σμίθ

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Χόλης

Ταμίας: Γιάννης Ασμάτογλου

ΜΕΛΗ:

Γιώργος Βάλληνδας (Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Regularity)

Νίκος Κοζανίτης (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - Εκδηλώσεις & ΜΜΕ)

Μάνος Παλαβίδης (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - Ηλεκτρονική Προβολή & Επικοινωνία) 

Άγγελος Τρακαδάς (Υπεύθυνος Χορηγιών, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & προσέλκυσης νέων μελών)

Γιώργος Χωριανόπουλος (Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Regularity).

Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής (έως 1/2/2022).