Το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, ο δε πρόεδρος εκλέγεται με ξεχωριστή ψηφοφορία. Οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό θέσεις του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία καθορίζονται ύστερα από εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου, ενώ με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι άτυπες θέσεις του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνου Ηλεκτρονικής Προβολής.

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ.  είναι η εξής:

  • Πρόεδρος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
  • Αντιπρόεδρος: ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΜΙΘ
  • Γενικός Γραμματέας: ΜΑΝΟΣ ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ
  • Ταμίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ 

Μέλη:

  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ
  • ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ
  • ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΛΗΣ
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής έως 1/2/2020