Οι αγώνες που προσμετρούν στο Κύπελλο 2018 είναι:

3 - 4/3         9ο ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΙΛΠΑ/ΣΙΣΑ)

21 - 22/4     ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

27/5            ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΦΙΛΠΑ

13 - 16/9     ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

10 - 11/11   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΚΥΠΕΛΛΟ RΕGULARITY ΦΙΛΠΑ 2018 υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς. Στους νικητές απονέμονται οι παρακάτω βαθμοί:

1ος

20

βαθμοί

6ος

10

βαθμοί

11ος

5

βαθμοί

2ος

16

βαθμοί

7ος

9

βαθμοί

12ος

4

βαθμοί

3ος

14

βαθμοί

8ος

8

βαθμοί

13ος

3

βαθμοί

4ος

12

βαθμοί

9ος

7

βαθμοί

14ος

2

βαθμοί

5ος

11

βαθμοί

10ος

6

βαθμοί

15ος

1

βαθμός

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους τερματίσουν σε όλες τις Εκδηλώσεις του Κυπέλλου.

  

  

   

  

  

 

  

  

  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός με το παλαιότερο όχημα ή/και μικρότερο κινητήρα.

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις (Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας ΦΙΛΠΑ-ΣΙΣΑ, Εαρινό Ράλλυ, Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ και Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ) , όσον αφορά το ΚΥΠΕΛΛΟ θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα.

Τα πληρώματα που αγωνίζονται στην κατηγορία Touring/Trophy δεν συμμετέχουν στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ. 

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα απονέμονται στους έξη (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης. 

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε Εκδήλωσης του Κυπέλλου. Μετά από κάθε Εκδήλωση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας του ΚΥΠΕΛΛΟΥ στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο “Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας - Regularity της ΦΙΛΠΑ “

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ