ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) 2019 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΛΠΑ 2019 θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς τόσο στο SUPER TROPHY όσο και στο CLASSIC TROPHY. Σε κάθε εκδήλωση θα βαθμολογούνται τα 10 πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης και στις δύο κατηγορίες:

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος        8 βαθμούς

5ος        6 βαθμούς

6ος        5 βαθμούς

7ος        4 βαθμούς

8ος        3 βαθμούς

9ος        2 βαθμούς

10ος      1 βαθμό

 

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος.

 

Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη λήξη του Πρωταθλήματος, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι:

  • η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς
  • η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς
  • η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς
  • η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς
  • η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς
  • η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις, όσον αφορά το πρωτάθλημα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα.

ΕΠΑΘΛΑ

Στο πρωτάθλημα, κύπελλα απονέμονται στους έξι (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης των κατηγοριών SUPER TROPHY και CLASSIC TROPHY.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε εκδήλωσης του πρωταθλήματος. Μετά από κάθε εκδήλωση θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας του πρωταθλήματος στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο "Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας - Regularity της ΦΙΛΠΑ" 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΛΠΑ 2019 ΕΙΝΑΙ:

3/3                       Attica Challenge

6 & 07/4               Εαρινό Ράλλυ

26/5                     Ανάβαση Πάρνηθας

26 -29/9               Διεθνές Ράλλυ (CEERT)

9 & 10/11             Χειμερινό Ράλλυ 

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος.

 

 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) 2018 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι αγώνες που προσμετρήθηκαν στο Κύπελλο 2018 ήταν:

3 - 4/3         9ο ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΙΛΠΑ/ΣΙΣΑ)

21 - 22/4     ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

27/5            ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΦΙΛΠΑ

13 - 16/9     ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

10 - 11/11   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΚΥΠΕΛΛΟ RΕGULARITY ΦΙΛΠΑ 2018 υπήρξε ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς. Στους νικητές απονεμήθηκαν οι παρακάτω βαθμοί:

1ος

20

βαθμοί

6ος

10

βαθμοί

11ος

5

βαθμοί

2ος

16

βαθμοί

7ος

9

βαθμοί

12ος

4

βαθμοί

3ος

14

βαθμοί

8ος

8

βαθμοί

13ος

3

βαθμοί

4ος

12

βαθμοί

9ος

7

βαθμοί

14ος

2

βαθμοί

5ος

11

βαθμοί

10ος

6

βαθμοί

15ος

1

βαθμός

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους τερματίσουν σε όλες τις Εκδηλώσεις του Κυπέλλου.

  

  

   

  

  

 

  

  

  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείτο ο οδηγός ή συνοδηγός με το παλαιότερο όχημα ή/και μικρότερο κινητήρα.

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις (Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας ΦΙΛΠΑ-ΣΙΣΑ, Εαρινό Ράλλυ, Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ και Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ) , όσον αφορά το ΚΥΠΕΛΛΟ  υπήρξε ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα.

Τα πληρώματα που αγωνίσθκαν στην κατηγορία Touring/Trophy δεν συμμετείχαν στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ. 

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα απονέμονται στους έξη (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης. 

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε Εκδήλωσης του Κυπέλλου. Μετά από κάθε Εκδήλωση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας του ΚΥΠΕΛΛΟΥ στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο “Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας - Regularity της ΦΙΛΠΑ“

 2018

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ